• ഉറക്ക കൂടുതൽ
 • തടി കൂടുതൽ
 • കാലിൽ നീര്
 • ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകൾ
 • വന്ധ്യത
 • രക്ത സമ്മർദ്ദം
 • അമിത രക്തസ്രാവം
 • അമിത വെള്ളപോക്ക്
 • ശരീരം മെലിയൽ
 • വിശപ്പ് കൂടുതൽ
 • നടുവേദന
 • വയറുവേദന
Woman Package